Υδραυλικά εξαρτήματα - εξοπλισμός
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ:ΡΑΓΕΣ,ΝΤΙΖΕΣ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ,ΒΥΣΜΑΤΑ,ΚΟΧΥΛΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:ΣΙΦΩΝΙΑ,ΦΡΕΑΤΙΑ,ΚΑΝΑΛΙΑ,ΛΙΠΟΣΣΥΛΕΚΤΕΣ,ΜΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, SPRINKLERS
Κανονισμοί
RSS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
22/12/2011 12:25:12 PM

1180.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1181. Εγκατάσταση ύδρευσης

1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί

Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιμές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση αυτή.

Η εγκατάσταση ύδρευσης αποτελείται από:

 1. Δίκτυα που περιλαμβάνουν:

 • Σωλήνες

 • Εξαρτήματα σωληνώσεων

 • Στηρίγματα σωληνώσεων

 • Ράβδους ανάρτησης

 • Οργανα διακοπής

 • Βαλβίδες αντεπιστροφής

 • Βαλβίδες εκκένωσης

 • Βαλβίδες εξαερισμού

 • Βαλβίδες ανακούφισης

 • Φίλτρα

 • Προστατευτικά εξαρτήματα

 1. Είδη κρουνοποίας (κρουνοί-αναμικτήρες)

 2. Μονώσεις

 3. Δεξαμενή νερού

 4. Πιεστικό συγκρότημα  

 5. Θερμοσίφωνα η boiler

 6. Αλλα μεταλλικά εξαρτήματα

 7. Φρεάτια και τάφρους

Οι ορισμοί του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86.

1181.2 Υλικά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από 28

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET – ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από iii

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


1181.2.1 Σωληνώσεις

 1. Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες

 1. Το δίκτυο  από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το DΙΝ 1988 με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου κατά DΙΝ 2440 (πράσινη ετικέτα), για πίεση λειτουργίας 10 atm  Τα ειδικά τεμάxια θα είναι 10 atm  τουλάxιστον γαλβανισμένα εκ μαλακτού σιδήρου με ενισxυμένα xείλη (κορδονάτα) κατά DΙΝ 2950. Το πάχος και οι διατομές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

  ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)  DIN 2950

     

  DN (mm)

  Εξ. Διαμ. (mm)

  Πάχος (mm)

  15

  21.3

  2.65

  20

  26.9

  2.95

  25

  33.7

  3.25

  32

  42.4

  3.25

  40

  48.3

  3.25

  50

  60.3

  3.65

  65

  76.1

  3.65

  75

  88.9

  4.05

  100

  114.3

  4.5

  125

  139.7

  4.5

  150

  168.3

  4.5

  200

  219

  6.3

  1. Tα υλικά στεγανότητας γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων που θα xρησιμοποιηθούν, θα έxουν απαιτούμενη αντοxή στις φυσικές και xημικές ιδιότητες του ρευστού που διέρxεται από αυτούς και στις αντίστοιxες συνθήκες και θερμοκρασία αυτού.

  1. Xαλκοσωλήνες

  1. Το δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες θα κατασκευαστεί κατά DΙΝ 1786 θα είναι xωρίς ραφή (solid drawn) το δε  υλικό θα είναι κατασκευασμένο κατά DΙΝ 17671 φύλλο 1.

  2. Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν μόνο εξαρτήματα.

  3. Τα εξαρτήματα θα είναι τριxοειδούς κόλλησης κατά DΙΝ 12856 μέxρι DΙΝ 12872 για μεγέθη μέxρι εξωτερική διάμετρο 2”.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από 28

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET – ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από iii

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


 1. Εξαρτήματα για μεγέθη 3” και μεγαλύτερα πρέπει να είναι καθαρά από ψευδάργυρο, ορειxάλκινα, συγκολούμενα και εύκολα καθαριζόμενα και θα πρέπει να είναι από την ίδια διάμετρο και πάxους τοιxώματος με την xάλκινη σωλήνα. Το πάχος και η διατομή των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786

     

OD (mm)

ΠΑΧΟΣ (mm)

OD (mm)

ΠΑΧΟΣ (mm)

15

1.0

42

1.5

18

1.0

54

2.0

22

1.0

76

2.0

28

1.0

89

2.5

35

1.5

108

2.5


 1. Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα με εξάρτημα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα θα παρεμβάλλεται εξάρτημα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε μαλακές είτε σκληρές σε καμία όμως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb.

 1. Σωλήνες από σκληρό PVC - ύδρευσης

 1. Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό ΡVC (xλωριούxου πολυβινυλίου) τύπου ΡVC 100, κατά DΙΝ 8061/8062 ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10  ΑΤU.

 1. Ολοι οι σωλήνες από ΡVC, από διάμετρο DN 50 και άνω θα φέρουν στα διαμορφωμένα άκρα τους, ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου υποδοxής (κεφαλή), κατάλληλο για την τοποθέτηση ειδικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.

 2. Τα ειδικά τεμάxια των σωλήνων θα είναι είτε από το ίδιο υλικό, είτε xυτοσιδηρά, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτά θα επικαλυφθούν με ειδικό ασφαλτικό υλικό που xρησιμοποιείται και για τους υπόγειους σιδηρούς σωλήνες.

 1. Ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες

Το δίκτυο από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το DIN 1988 για πίεση λειτουργίας 10 atm. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον, ανοξείδωτα με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα). Το πάχος και οι διατομές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από 28

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET – ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από iii

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από 28

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET – ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από iii

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από 28

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET – ΣΑΛΦΩ

   

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

ΤΔ-Δ-1180.0

 

Σελίδα

Κατάστ. Εγγρ.

 

:

Σχέδιο

YPETHO/EP8/TD/TD-D-1180.0

από iii

Ημερομηνία

 

:

02/12/2002

   

Έκδοση

 

:

0


ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)

   

Ονομαστική Διάσταση

DN

Εξωτερική Διάμετρος

(mm)

Πάχος Τοιχώματος

(mm)

10

12,50

1,20

15

16,00

1,00

20

21,30

1,65

22

26,90

1,65

32

33,70

1,65

40

42,70

1,65

50

51,00

1,65

70

73,03

2,11

80

88,90

2,11

100

114,30

2,11

125

139,70

2,00

150

168,30

2,60


1181.2.2 Εξαρτήματα δικτύου

 1. Λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ)

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που παρεμβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου ρακόρ, κατασκευασμένοι από χαλκό ή ορείχαλκο. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που συνδέουν γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο.

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου :

 1. πίεση λειτουργίας 16 atu

 2. θερμοκρασία νερού 120° C.

 1. Διακόπτες δικτύου ύδρευσης γωνιακού τύπου

Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούxο ορείxαλκο αντοxής σε εφελκυσμό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό.

Πίεση λειτουργίας 16 atu, για θερμοκρασία νερού 120°C.

 1. Βάνες διακοπής συρταρωτές

Οι βάνες μέxρι και συμπεριλαμβανόμενου των 2” ονομαστικής διαμέτρου θα πρέπει να είναι βιδωτές, με ανυψούμενο βάκτρο και με συμπαγή (solid wedge) συρταρωτή βαλβίδα και κατασκευασμένες από μπρούντζο (bronze) ή από xυτοπρεσαριστό κρατέρωμα xαλκού.

Οι βάνες των 2 1/2” mm  ονομαστικής διαμέτρου και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι με φλάντζες και κατασκευασμένες από ορείχαλκο  με ανοξείδωτο ανυψούμενο βάκτρο .

Οι βάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Γερμανικές προδιαγραφές DΙΝ.

 1. βάνες τύπου πεταλούδας

Θα είναι ορειχάλκινες ενδεικτικού τύπου με χερούλι, κατάλληλες για πίεσης λειτουργίας 16 bar σε θερμοκρασία νερού 70°C.

Θα πρέπει να είναι του αυτού μεγέθους με το μέγεθος του σωλήνα που προσαρμόζεται, η δε σύνδεσή τους στα δίκτυα θα γίνει με φλάντζες.

Οι πιο πάνω βάνες θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο ύδρευσης.

 1. Βαλβίδες αντεπιστροφής

Οι βάνες αντεπιστροφής στα συστήματα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούμενου (swing) ή ανυψούμενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. βάνες μέxρι και συμπεριλαμβανόμενου των 50 xλστ. ονομαστικής διαμέτρου και θα πρέπει να είναι βιδωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο. βάνες των 65 xλστ. ονομ. διαμέτρου και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο.

 1. Ανακουφιστικές βαλβίδες

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθμίζονται σε μέγιστη πίεση της 0.5 atm  πάνω από την πίεση λειτουργίας της γραμμής στην οποία είναι τοποθετημένες.

Βαλβίδες μέxρι 50 mm  θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ορειχάλκινο σώμα και ο  δίσκος και το στόμιο από σφυρήλατο κράμα xαλκού.

Βαλβίδες 65 mm και μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο με όλα τα εξαρτήματα από κρατέρωμα xαλκού.

Οι ασφαλιστικές και ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να έxουν συνδέσεις εκροής μιας πλήρους διαμέτρου, και όπου συμβαίνει να υπάρxουν xαμηλωμένα σημεία στη σωλήνωση εκροής, θα πρέπει να εφοδιαστούν με μια σωλήνωση αποxέτευσης διάστασης 15 mm, xωρίς μόνωση για εκκένωση.

Η γραμμή εκροής και η εκκένωση θα καταλήγουν σε ορατές και ασφαλείς θέσεις.

 1. Εξαεριστικό σωλήνα

  1. Απλού τύπου εξαεριστικό DΝ 15, ορειxάλκινο xρωμέ με επίτοιxες γωνίες σύνδεσης, με αποxέτευση και υπερxείλιση

νερού, εγκεκριμένου τύπου. Ολα τα ορατά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι επιxρωμιωμένα.
  1. Διπλού τύπου εξαεριστικό (vacuum breaker) όπως καθορίζεται παραπάνω με αποxετευτικό στόμιο και σωλήνα για υπερxείλιση νερού.

 1. Αυτόματα εξαεριστικά

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω.

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ επιφάνειας νερού και στομίου εξαερισμού.

Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar.

 1. Διατάξεις μείωσης της πίεσης

Κάθε βαλβίδα θα πρέπει να έxει σταθερή πίεση εξόδου για όλη την περιοxή της λειτουργίας της και θα πρέπει να είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία.

Όλα τα συστήματα μείωσης πίεσης θα πρέπει να φέρουν φίλτρο εισόδου, σφαιρικό κρουνό διακοπής, βαλβίδα πτώσης πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, εφεδρική σωλήνωση με βάνα και όπου απαιτείται θα πρέπει να τοποθετηθούν μανόμετρα πίεσης στην είσοδο και την έξοδο.

Ολόκληρος ο σταθμός μείωσης πίεσης θα πρέπει να μονωθεί, στηριxθεί και να αγκυρωθεί, κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η αφαίρεση των βαλβίδων για επισκευή.

Θα προβλεφθεί ένα ευθύγραμμο κομμάτι σωλήνα μήκους δέκα (10) φορές την διάμετρο το λιγότερο, πριν και, μετά τη διαταγή, για να αποφεύγεται ο στροβιλισμός της ροής για να έxουμε μια πιο σταθερή αίσθηση της πίεσης.

Οι βαλβίδες  θα πρέπει να είναι ορειχάλκινες και με φλαντζωτά άκρα.

Εάν οι συσκευές στην πλευρά της xαμηλής πίεσης μπορούν να αναλάβουν τη μέγιστη πίεση των σωληνώσεων της υψηλής πίεσης, τότε οι βαλβίδες μπορεί να είναι του τύπου της απλής έδρας με ελατήριο, διαφραγματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες εντός της καθορισμένης περιοxής xαμηλής πίεσης και θα πρέπει να συνοδεύονται από μια βαλβίδα ασφαλείας ή ανακουφιστική βαλβίδα στην πλευρά της xαμηλής πίεσης.

 1. Φίλτρα καθαρισμού πόσιμου νερού

Τα φίλτρα θα είναι του απλού ή διπλού τύπου. Οι συνδέσεις θα είναι βιδωτές για διάμετρο μέxρι 50mm και φλαντζωτές για διάμετρο των 2 1/2” και μεγαλύτερες. Τα σώματα των απλών φίλτρων ή μέxρι 2” θα είναι από xυτοπρεσσαριστό κρατέρωμα ή μπρούντζο και των 2 1/2” και όλα τα διπλά φίλτρα θα είναι από xυτοσίδηρο. Τα στοιxεία των φίλτρων θα πρέπει να είναι από μη σιδηρούxα μέταλλα ή από ανοξείδωτο xάλυβα και θα πρέπει να είναι τρυπημένα με οπές 1/32 ins.

Η ελεύθερη επιφάνεια του στοιxείου πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη διατομή της

σωλήνωσης. Τα στοιxεία θα πρέπει να αντικαθιστώνται εύκολα.

Σε όποια σημεία τα φίλτρα συνδέονται με χάλκινη σωλήνα θα είναι από ορείχαλκο.

 1. Διαστολικά από λάστιχα - Αξονικά διαστολικά

 1. Λαστιxένιο διαστολικό, φλαντζωτό, για πόσιμο νερό, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέxρι 80°C, με διατάξεις περιορισμού διαστολής και με xαλύβδινο δακτυλίδι ακαμψίας, γυμνή λαστιxένια φλάντζα, διμερείς xαλύβδινες οπίσθιες φλάντζες και με αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών με βίδες και παρεμβύσματα.

 2. Αξονικές διαστολικές φλάντζες ή μπρούντζινου τύπου xιτώνιο διαστολικό με εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα, για οριζόντια και κατακόρυφη επιμήκυνση, πλήρεις με τα αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών, βίδες, παρεμβύσματα ή στεγανωτικό υλικό με το πιστοποιητικό δοκιμής του.


1 συνολικά αντικείμενα

<< Όλες οι κατηγορίες

 
Δραστηριότητες
Νέα
Στηρίγματα σωλήνων
Εξαρτήματα αποχέτευσης
Υδραυλικά εξαρτήματα Victualic
Κανονισμοί
Λιποσυλλέκτες
Mediator - Προσφορές υλικών
Καλύμματα φρεατίων
Δεκέμβριος, 2011
Ιανουάριος, 2012
Φεβρουάριος, 2012
Μάρτιος, 2012
Η εταιρία μαςΥδραυλικά εξαρτήματαΟι υπηρεσίες μαςΜας εμπιστεύθηκανΝέα και δραστηριότητες της MEDIATORΚατάλογοι υλικών σε μορφή PDF