Υδραυλικά εξαρτήματα - εξοπλισμός
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ:ΡΑΓΕΣ,ΝΤΙΖΕΣ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ,ΒΥΣΜΑΤΑ,ΚΟΧΥΛΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:ΣΙΦΩΝΙΑ,ΦΡΕΑΤΙΑ,ΚΑΝΑΛΙΑ,ΛΙΠΟΣΣΥΛΕΚΤΕΣ,ΜΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, SPRINKLERS
Υδραυλικά εξαρτήματα

Στηρίγματα σωλήνων 
Στηρίγματα σωλήνων, ράγες, ντίζες, εξαρτήματα στερέωσης, παξιμάδια, ροδέλες, ντιζάκια - στριφώνια, ετικέττες, κοχύλια PU, βύσματα πλαστικά,
βύσματα μεταλικά εκτονούμενα - βαρέως τύπου

σύνδεσμοι σωλήνων           στηρίγματα σωλήνωνράγες στήριξης σωλήνωνντίζες, παξιμάδια, ροδέλεςεξαρτήματα στερέωσης σωλήνωνκοχύλια pu, στριφώνιαβύσματα πλαστικά

Αποχέτευση - Όμβρια
Συστήματα διαχωρισμού και αποχέτευσης, λιποσυλλέκτες, λασποσυλλέκτες, βιολογικοί καθαρισμοί, κανάλια υδροροών, φρεάτια, καλύμματα 
φρεατίων, απορροές ομβρίων, μίκες αερισμού
σιφώνια, σχάρες, επεκτάσειςσιφώνιααπορροές ομβρίων, κανάλια απορροώνκαλύμματα φρεατίωνλιποσυλλέκτες, λασποσυλλέκτεςελαιοδιαχωριστές, βενζινοσυλλέκτες βιολογικοί καθαρισμοί

Victualic εξαρτήματα πυρόσβεσης & κλιματισμού

Αυλακωτά εξαρτήματα και σύνδεσμοι, βάνες & βαλβίδες πυρόσβεσης, sprinklers και αξεσουάρ, πυροσβεστικές φωλιές, πυρανίχνευση, κατάσβεση

αυλακωτά εξαρτήματααυλακωτοί σύνδεσμοισύνδεσμοι victualicεξαρτήματα πυρόσβεσηςsprinklersβάνες πυρόσβεσηςβαλβίδες πυρόσβεσης

Λοιπά προϊόντα

Σωλήνες  PVC,  PPR,  PEX,  σωλήνες  χαλκού,  χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα,  ανοξείδωτες  λαμαρίνες,
ανοξείδωτες σωλήνες και εξαρτήματα, ανοξείδωτοι καπνοδόχοι, μονάδες αφαλάτωσης
σωλήνεςσωλήνες pvcανοξείδωτες λαμαρίνεςσωλήνες pexσωλήνες χαλκούμονάδα αφαλάτωσηςεξαρτήματα σωλήνων


 
Στηρίγματα σωλήνων
Αποχέτευση - Ομβρια
Victualic εξαρτήματα, πυρόσβεσης & κλιματισμού
Σωλήνες PVC, PPR, PEX, χαλκού χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων, ανοξείδωτες λαμαρίνες, ανοξείδωτοι καπνοδόχοι Μονάδες αφαλάτωσης
Η εταιρία μαςΥδραυλικά εξαρτήματαΟι υπηρεσίες μαςΜας εμπιστεύθηκανΝέα και δραστηριότητες της MEDIATORΚατάλογοι υλικών σε μορφή PDF